Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

SLICE FOR STUDENT

Opiskelijakunta SAMO

Opiskelijakunta SAMO Seinäjoen ammattikorkeakoulun lakisääteinen opiskelijakunta, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta, järjestää tapahtumia, valitsee opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin tärkeisiin toimielimiin. SAMOon voivat liittyä SeAMKin opiskelijat.

Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Se toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia, henkisiä ja opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.

Kansainvälisyyssektori SAMOssa koostuu pitkälti tutkinto-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden sopeuttamisesta ammattikorkeakoulun arkeen. Kansainvälisillä opiskelijoilla kysymyksiä herää niin opiskelusta, asumisesta, terveydenhuollosta, kuin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksistakin. SAMOn tehtävänä on auttaa löytämään vastauksia näihin kysymyksiin.

​SAMO toimii kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvojana niin koulutus- kuin sosiaalipoliittisissakin asioissa.

​SAMO järjestää ja kehittää tapahtumia ja reissuja kansainvälisille opiskelijoille, esimerkiksi jokavuotisen matkan Lappiin.

​SAMOn tavoitteena onkin, että kansainväliset opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat sulautuvat yhdeksi yhteisöksi SeAMKissa.

Lue lisää SAMOsta ja liity jäseneksi täällä>

Jaa: